Alternatif Tıp Nedir

Alternatif Tıp yani diğer adıyla Tamamlayıcı Tıp sanılanın aksine kesinlikle modern tıbbı reddetmez, aksine onun çaresiz kaldığı yerde devreye girer, Modern tıbbın teşhis, korunma ve tedavi sürecinde yetersiz kaldığı hastalıklar kroniktir. Birçok hastalığın tedavisinde yöntem bulunamamıştır. Bu yüzden kronik hastalığa sahip insanlar modern tıbbın haricinde farklı tedavi yolları aramaya başlamıştır. Modern tıpta bulamadığı şifayı alternatif tıpta aramaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bitki kaynaklı ilaçların satışı ile alternatif tıp ön plana çıkmaktadır.